KLUB VYBRANÉ KULTURY PRACUJE OD PODZIMU 1995. BYL USTAVEN JAKO UZAVŘENÉ SDRUŽENÍ FUNGUJÍCÍ NA NEDEMOKRATICKÝCH ZÁKLADECH.

JEDNOTLIVÍ ČLENOVÉ NEMAJÍ MOŽNOST O NIČEM ROZHODOVAT. A TO ANI O SVÉM ČLENSTVÍ NEBO NEČLENSTVÍ. BYLI PROSTĚ VYBRÁNI. VŠEM ČLENŮM, PODÍLEJÍCÍM SE NA ŘÍZENÍ A ORGANIZACI KLUBU VYBRANÉ KULTURY, BYLY JEJICH FUNKCE URČENY.

SLOVNÍ SPOJENÍ "VYBRANÁ KULTURA" NEVYJADŘUJE ( JAK BY SE LEDASKDO MOHL DOMNÍVAT ) ÚROVEŇ KULTURNÍHO ZÁŽITKU, NÝBRŽ MÍRU KULTURNÍHO TERORU, KTERÉMU JSOU ČLENOVÉ KLUBU VYSTAVENI. KLUB VYBRANÉ KULTURY SE SNAŽÍ OPEROVAT V CELKEM ŠESTI OBLASTECH:

-VÁŽNÁ HUDBA

-VESELÁ HUDBA

-TANEC

-VÝTVARNÉ UMĚNÍ

-DIVADLO

-FILM

KLUB I JEHO ČLENOVÉ JSOU MANIPULOVÁNI A VYSTAVENI ZVŮLI GARANTŮ JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ A JEJICH VKUSU.

Návštěvníky zajímající se o poslední ročník Sázavského pádla 2001

mohu odkázat na stránky "Co bylo".